Procurement Management

Procurement Management

Què és un Procurement Management Process (Procés de Gestió d’Adquisició)?

Un procés de gestió d'adquisició, és un mètode de gestió d'adquisició de serveis o de béns a proveïdores externs. Aquest procés implica un procediment complert que inclou la definició i gestió de la comanda dels serveis requerits, la recepció i la supervisió dels treballs encomanats, l'aprovació dels mateixos i finalment la resolució contractual del servei contractat.

El procediment de gestió de contractacions també especifica com es gestionen les relacions amb els proveïdors, per assegurar rebre un alt nivell de servei per part dels mateixos. En essència, el procés de procurement l'ajuda a "aconseguir el servei que vostè ha pagat".

Quan s'ha d'usar un Procurement Management Process?

Cal implementar un procés de contractació en qualsevol moment que desitgi contractar serveis de proveïdors externs. Mitjançant l'ús d'aquest procés de gestió de contractacions, vostè es pot assegurar que els serveis demanats estiguin disponibles sempre que vostè els necessiti.

El Procurement manager

També l'ajuda a gestionar la relació amb els subcontractats, assegurant que els possibles conflictes es resolen el més ràpidament possible. Mitjançant la implementació d'un procés de procurement, vostè pot assegurar-se que obté el màxim valor de la seva relació amb l’empresa proveïdora.

Servei de procurement manager

Les activitats principals dins del servei de Procurement Management són les següents:

 • Recerca de clients.
 • Recerca de terreny o locals comercials.
 • Recerca i projecte de finançament.
 • Analitzar normativa andorrana.
 • Analitzar fiscalitat.
 • Fer estudis previs tècnics.
 • Fer prospeccions de mercat.
 • Fer projectes tècnics per legalització, obtenció de permisos.
 • Gestionar la construcció i la post construcció.
 • Fer selecció de personal i quadres.
 • Buscar acomodament pels quadres i personal.
 • Analitzar logística de transport i accés a mercats.
Tens un projecte? Explica'ns el teu cas t'assesorarem:

Per telèfon +376 800 250 o per correu electrònic info@gespro.ad

Contacte