Facilities management

Facilities Management

Gestió de projectes

És un model de gestió dels recursos immobiliaris que té com a objectiu l'adequació permanent d’aquest recursos al menor cost possible: Abasta múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat i l’operativitat dels entorns de treball, integrant les instal·lacions, els processos i la tecnologia.

En la gestió de les instal·lacions els aspectes més importants són:

  • Optimitzar el rendiment i la gestió energètica (no únicament reparar el que s’ha espatllat, sinó mantenir i monitoritzar proactivament tot el sistema)
  • Posar en marxa els processos i els procediments adients per determinar el tipus de manteniment necessari en cada cas: preventiu, legal, correctiu, predictiu. Aquest model es recolza en un equip de gestors multidisciplinars que disposen d’organitzativa i, sobretot, tècnica. Les seves funcions són la gestió, conservació i millora de les instal·lacions tècniques i arquitectòniques (operativitat i gestió d’espais).

El Facilities manager:

Organitza i coordina les tasques de manteniment (preventiu, legal, predictiu i correctiu) que executen les empreses externes o personal propi de la propietat.

Garanteix que totes les accions de manteniment i gestió que es realitzin a l'immoble s'executin d'acord amb el Pla de Manteniment elaborat específicament per a la propietat.

És el representant tècnic de la Propietat i per tant actua com a tal en diversos camps específics com: la custòdia de documentació i l'observació i l'adequació a la normativa vigent i d'aplicació.

Elabora el protocol d'actuació-comunicació en cas d'avaria dels equips tutelats.

Fa la revisió i la redacció de contractes de manteniment i d'explotació amb empreses terceres.

Estableix el Pla de Manteniment Predictiu dels elements d'instal·lacions tècniques i d'edificació.

Gestiona i fa propostes de racionalització en l'ús de l'energia.

Tens un projecte? Explica'ns el teu cas t'assesorarem:

Per telèfon +376 800 250 o per correu electrònic info@gespro.ad

Contacte