Peppers

Peppers

Serveis específics de consultoria i assessorament:

 • Anàlisi de viabilitat de projectes.
 • Supervisió i optimització de projectes bàsics, executius, etc.
 • Recerca i selecció de:
  • Projectistes
  • Empreses de control
  • Empreses constructores
  • Industrials
  • Subministradores
 • Elaboració de contractes d’execució i d’assessorament en l’adjudicació i la licitació d’obres.
 • Planificació, seguiment i control del procés constructiu.
 • Gestió del sòl: assessorament en inversions immobiliàries.
 • Liquidacions d’obres i seguiment de la llista de repassos.
 • Intervencions puntuals en diferents fases del projecte o obra.

CONSULTANCY SERVICES

Economical, legal, technical and administrative advising services that can be developerd at any stage of the project. Project feasibility study. Supervision and project optimization. Search and selection of designers, quality control or construction companies, Manufacturers, Providers, etc. Management of construction works tendering. Planning, monitoring and control of construction process. Soil Management: advice in real-estate investments. Building completion and follow-up of revision lists. Project rescue.

+376 800 250 info@gespro.ad

Contact