Company

Qui som?

GESPRO és una societat no vinculada a cap grup promotor, industrial o financer. És una societat de serveis, amb total independència en el mercat, per beneficiar als nostres clients. GESPRO is independent of any industrial group or financial promoter. We are a service company and our Clients? needs are our principal objective.

Què fem?

La nostra missió és donar un servei integral de caire tècnic, econòmic i d’assessorament al llarg del cicle de vida de l’edifici. El nostre punt de partida és l’orientació i l’adaptació dels nostres serveis als interessos i les necessitats dels nostres clients, i el compromís amb la qualitat arquitectònica i constructiva del projecte. Our goal is to offer an integrated quality package of cost-effective technical and consultancy services covering the entire construction cycle and tailored absolutely to Client needs.

Desenvolupament complet
de la inversió immobiliària

Les tres etapes fonamentals del procés són: The 3 essential stages are:

PLANIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ Investment planning

 • Anàlisi de la viabilitat econòmica
 • Anàlisi de la viabilitat tècnica
 • Avaluació de riscos
Economic and technical feasibility studies. Technical viability analysis. Risk assessment.

EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ Execution

 • Redacció de projectes
 • Comercialització i venda del producte'
 • Tramitació de llicències i permisos
 • Planificació i contractació de les obres
 • Execució d’obres, seguiment i control de costos, terminis i qualitats d’execució
 • Recepció i posta en marxa de l’edifici
Project drafting. Sale of product. License and authorization processing. Construction works planning and works contracting. Project monitoring: including costs, deadlines and quality control. Appropriate Conformity Certificates and building start-up.

GESTIÓ DE LA INVERSIÓ Investment management.

 • Lliurament de l’obra als compradors
 • Implantació, manteniment i gestió de costos d’ocupació
Project hand-over to the Client. Setting up and supervision of building maintenance and cost management.
Company

EQUIP

L’equip de GESPRO està format per 9 persones: 7 tècnics en diferents especialitats d’arquitectura, enginyeria i gestió econòmica i 2 administratives.

Els nostre equip és una extensió de l'equip dels nostres clients i ells ho perceben així. L'elaboració, la implantació i el seguiment d'un mètode de gestió garanteix la uniformitat en la qualitat del servei i minimitza riscos en la gestió dels projectes. The GESPRO team consists of 9 members: 7 technicians specialized in architecture, engineering and economic management, and 2 clerical staff. In order to achieve this we need to form an integral part of our Client?s team.Planning, implementation and supervision are part of our management methods, guaranteeing uniformity of service and the minimization of project risks.

Competències
del nostre equip de professionals FALTA TRADUCCIO

La rapidesa de terminis que requereix el mercat, l’alta competitivitat, l’existència d’una àmplia legislació i la participació de nombrosos agents de diferents especialitats que requereix el procés de construcció, augmenten la complexitat i per aconseguir l’èxit es necessari disposar d'unes competències determinades.

The complexity of the construction process is due to rapid development, market trends, complex legislation, multi-participation and different specializations; success, however, can be achieved through:

Global vision

Knowledge of the environment

Planning

Management

Negotiation

Coordination

+376 800 250 info@gespro.ad

Contact